Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos shopbasen.dk

Generelle oplysninger

Shopbasen.dk drives som et samarbejde mellem Guma Gruppen og E-Trade.

E-Trade

Tinghusvej, 27. 1 th.

4000 Roskilde

CVR nr.: 30009509

Telefon: 53 55 45 23

Email: info@e-trade.dk

GUMA Gruppen

Hornevej 7

2770 Kastrup

CVR nr.: 27085687

Telefon: 28 96 29 09

Email: mail@streetplay.dk

Anvendelsesret

Dit login til Shopbasen er personligt og må derfor ikke videregives, udlånes eller sælges til andre, ligesom det ikke er tilladt at benytte din adgang til at videreformidle oplysninger, der kun er tilgængelig bag dit login, f.eks. kontaktoplysninger på andre annoncer.

Overtrædelse af ovenstående undersøges nærmere og kan i sidste instans medføre øjeblikkelig spærring af din annoncering uden kompensation fra Shopbasen

Korrespondance

Køber og Sælger kan frit kommunikere via vores beskedsystem vedr. den konkrete virksomhedsoverdragelse.

Dialogen mellem køber og sælger må ikke indeholde tilbud eller krav om andre ydelser og produkter, ligesom tilbud om annoncering af virksomhedsudbud andetsteds end Shopbasen ikke er tilladt. Alle anmeldelser af dette vil blive undersøgt.

Af hensyn til både brugeroplevelse og sikkerhed forbeholder Shopbasen sig retten til at læse dialogen mellem brugerne via vores beskedsystem, uden forudgående tilladelse fra en eller flere af parterne.

Generelle vilkår for annoncering

Shopbasen gennemlæser og godkender alle annoncer. Derfor giver du ved oprettelse af en annonce tilladelse til, at vi læser annoncen igennem, redigerer ved behov og kontakter dig på baggrund af din annonce.

Ved oprettelse af annoncer skal Shopbasen være bekendt med annoncørens fulde adresse som navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Angives disse oplysninger ikke, kan annoncen ikke godkendes og annonceres på Shopbasen.

Shopbasen forholder sig retten til, til enhver tid, at afvise annoncer uden forudgående dialog med annoncør og uanset årsag.

Vær opmærksom på, at når du som annoncør opretter en annonce på Shopbasen, så dannes der sider på www.Shopbasen.com med dine data (herunder billeder), som efterfølgende kan findes via Google og andre søgemaskiner.

Anvendelsesret og forpligtelser som annoncør

Dit login som annoncør er personligt og må bruges til at annoncere virksomheder, hvortil du selv er ejer.

Ved oprettelse af en annonce forpligter du dig til at holde annoncen opdateret med relevante informationer, herunder via Shopbasens platform eller anden kilde til annoncen, at markere virksomheden for afstået, når virksomheden ikke længere er til salg.

Ved accept af retningslinjer og betingelser for annoncering accepterer du desuden, at Shopbasen må benytte eller referere til virksomheden i marketingøjemed uden forudgående godkendelse fra kunden.

Al dialog med køber bør omhandle den konkrete annonce, og dialogen om overdragelse skal foregå via de kontaktformer Shopbasen stiller til rådighed. Det er ikke tilladt at benytte Shopbasens platform til at flytte kunder over på egne eller andre annonceringsmedier.

Såfremt en sælger og en køber indgår en aftale om overdragelse

Annoncer må indeholde oplysninger om virksomhedens navn, logo, branche, antal ansatte, omsætning, billeder af virksomheden mv. Annoncer må ikke indeholde urigtige eller krænkende oplysninger eller anvende eller henvise til andre virksomheder og personers varemærker, logoer, eller anden form for markedsførings-, varemærke og ophavsretligt beskyttet information.

Annoncøren af en salgsannonce er eneansvarlig for at fastsætte salgsprisen. Annoncøren opfordres til at indhente kyndig vejledning til korrekt værdiansættelse, inden prisen anføres på annoncen. Shopbasen påtager sig i den forbindelse intet ansvar for prisangivelsen og/eller senere nedslag i først angivne pris.

Annoncøren kan til enhver tid de-aktivere eller slette sin egen annonce.

Virksomhedsmæglere og lignende mellemmænd, som bl.a. formidler overdragelse af virksomheder eller andre typer af transaktioner på vegne af virksomheder, skal indlægge de samme oplysninger om de virksomheder, der ønskes eksponeret, som virksomhedsmæglerens har angivet selv andre steder, hvor virksomheden er eksponeret, eksempelvis på virksomhedsmæglerens egen hjemmeside.

Priser

Hos Shopbasen tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Betaling

Shopbasen modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når når din annonce er godkendt. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Betaling og abonnementsaftale

Alle betalinger på shopbasen er som udgangspunkt abonnementsbaserede, hvilket vil sige at du fortsætter som betalende annoncør med periodisk forlængelse angivet ved oprettelsen, indtil du selv opsiger abonnementsaftalen.

Ydelser købt via vores website oprettes og betales til Shopbasen, hvorfor opsigelse af denne aftale også foregår via vores platform.

Du betaler online med et betalingskort. Der tages ikke gebyr ved betaling på Shopbasen. De data du oplyser i forbindelse med et onlinekøb er krypterede (SSL). Det er kun Shopbasens betalingsudbyder der kan læse dem. Dine kortoplysninger er dermed beskyttet mod misbrug.

Udløber det betalingskort, du har angivet ved indgåelse af din abonnementsaftale, eller bliver det på anden vis spærret, så vi ikke kan trække den periodevise betaling, vil vi forsøge at foretage en trækning i en periode herefter, varierende afhængig af årsagen til den oprindeligt fejlede trækning. Lykkes det ikke at foretage en ny trækning inden for denne periode, indstilles abonnementsaftalen.

På din profil på Shopbasen.dk har du altid et overblik over status på dit abonnement samt en oversigt over dine betalinger. Du modtager en kvittering for betaling ved oprettelse, ligesom du også modtager en kvittering for afmelding, når denne sker via vores platform. Du kan opsige abonnementsaftalen i indeværende periode, uden denne afbrydes, og der er ingen binding på abonnementet. Du kan altså afmelde det, når du vil, og du betaler ikke yderligere efter den indeværende periode.

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Portalen stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. En hvilken som helst anvendelse af shopbasen sker på Annoncørens eget ansvar, og Shopbasen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelse af Portalen eller accessoriske ydelser. Shopbasen har således ikke ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på Portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. Annoncørens download, anden tilegnelse og anvendelse af information af enhver art, som er tilgængeliggjort på Portalen, sker på Annoncørens eget ansvar og egen risiko. Ved linking til tredjemands sider har Shopbasen endvidere intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Shopbasen fraskriver sig ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab heller ikke som følge af systemnedbrud, mangelfuld upload af data mv. på Portalen.

Shopbasen er berettiget til når som helst og uden forudgående varsel at ændre indholdet af Portalen og accessoriske ydelser.

Fortrydelsesret

Brugere på Shopbasen er erhvervsdrivende og dermed ikke forbrugere. Lov om forbrugeraftaler, herunder fortrydelsesret finder derfor ikke anvendelse. Omgåelse af disse Betingelsers Brugerbetingelser fører ikke til et andet resultat, og formodningen skal derfor være, at en Bruger til enhver tid skal opfattes som erhvervsdrivende.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Shopbasen.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, downloadede produkter, livehold, workshop og kurser.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Oplysning om hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ydelser til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Shopbasen. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: dennis@Shopbasen.dk